فولاد مبارکه زیر ذره بین مجلس
1401/05/08

فولاد مبارکه زیر ذره بین مجلس

بررسی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه که سال گذشته به تصویب رسیده بود در این هفته در دستور کار قرار خواهد گرفت.

21 دی سال گذشته تحقیق و تحفص از فولاد  مبارکه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و حالا در هفته پیش رو این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت .

آنطور که نمایندگان مجلس می گویند مبالغی که باید در چهارچوب ها مسولیت های اجتماعی مجموعه فولاد هزینه شود در بخشی از خارج از محلی که تعیین شده بود هزینه شده بود .

از طرفی اخلال در نظام توزیع و فسادهای مالی که حدود 92 هزار میلیارد تومن است از جمله دلایل در خواست ای تحقیق و تحفص است .


امتیاز بدهید
به اين مقاله امتیاز بدهید
نظرات کاربران
ارسال نظر